Symbole na opakowaniach

kartondlaciebie.pl > Drukarnia  > Symbole na opakowaniach
Najpopularniejsze Symbole Na Opakowaniach - Co Oznaczają? zdjęcie nr 1

Symbole na opakowaniach

W świecie zdominowanym przez informatykę coraz większą uwagę zwraca się na upraszczanie przekazu. Słowa często przybierają skrócone, ponieważ ludzie nie mają czasu pisać, ani czytać pełnych form. “Pozdrawiam”, które przez chwilę miało formę “pozdro” ostatecznie ewoluowało do formy “pzdr”. Coraz częstsze są zapożyczenia skrótów z innych języków, co może sprawiać problemy starszym pokoleniom. Człowiek nie znający angielskiego z pewnością będzie miał problem zrozumieć zwrot w mail typu asap, ty, fyi, etc. Z tego powodu również opakowania muszą dostarczać jak najwięcej informacji w jak najszybszy sposób. Każda drukarnia opakowań ma w swoich szablonach wersje najbardziej popularnych piktogramów. W tym artykule wyjaśnimy znaczenie tych najpowszechniejszych.

Certyfikat europejski

Prawdopodobnie najważniejszym znakiem, a zarazem najłatwiejszym do pomylenia jest znak certyfikatu europejskiego. Jest on złożony z dwóch zaokrąglonych, drukowanych, czarnych liter na białym tle. Można łatwo pomylić go z symbolem “China Export”, a kluczem do poprawnego rozróżnienia jest odległość między literami. W wersji chińskiej jest znacznie mniejsza niż w europejskiej.

Produkt nietestowany na zwierzętach

Łatwo go rozpoznać, choć nie jest intuicyjny. Istotą tego znaku jest biały królik na tle czarnego trójkąta. Miewa on również inne, mniej oficjalne formy. Niektórzy producenci rezygnują z czarnego trójkąta na rzecz podpisu “not tested on animals”. W Polsce producenci są zobowiązani do umieszczania na opakowaniach jedynie prawdziwych informacji, więc również i taki znak jest wiążący. Należy jednak pamiętać, że egzekucja prawa konsumenckiego nie działa sprawnie we wszystkich krajach, dlatego trzeba również zwrócić uwagę na pochodzenie produktu.

Znaki ekologiczne

Tutaj niestety sprawa jest bardziej skomplikowana. Jest wiele różnych znaków określających stopień bycia bio produktu. Niestety większość z nich jest wyłącznie wymysłem producenta. Jest jednak kilka oznaczeń, którym można zaufać. Jest to europejski certyfikat rolnictwa ekologicznego, czyli listek złożony z białych gwiazd na zielonym tle; certyfikat Uniii Europejskiej eko, czyli kłos na niebieskim tle oraz znak ekologiczny Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w postaci uproszczonego konturu Polski w środku zielonej litery E.

Zdatność do recyklingu i przetwarzanie odpadami

Na opakowaniach powinny znajdować się informacje dotyczące przetwarzania produktu po jego wykorzystaniu. Ze względu na złożoność większości produktów, rzadko kiedy umieszczona jest informacja o materiale, z którego zostały wykonane. Wyjątek stanowią materiały wykonane z aluminium, które posiadają informację w postaci prostego symbolu “alu” wewnątrz dwóch strzałek. Z ważniejszych symboli powinno znać się jeszcze potwierdzenie, że produkt nadaje się do recyklingu, w postaci trójkąta z trzech zawiniętych strzałek. Kolejnym znakiem wartym zapamiętania jest łodyżka z dwoma liśćmi zawinięta jak wstążka. Oznacza ona, że opakowanie jest biodegradowalne. Nie zawsze jednak oznacza to, że jest ono przyjazne dla środowiska. Czasem oznaczane są tak produkty z biodegradowalnego plastiku, który tak naprawdę ulega jedynie rozdrobnieniu, a nie przerobieniu. Z tego powodu, tak na wszelki wypadek, wyrzucajmy wszystkie opakowania do specjalnych kontenerów. Oczywiście poza tymi, które trzeba specjalnie zagospodarować. Są one oznaczone symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Ten piktogram dotyczy zwykle odpadów elektronicznych lub zawierających szkodliwe związki chemiczne, takich jak baterie czy akumulatory. Z tego rodzaju odpadami należy postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną przez zakład utylizacji odpadów zajmujący się naszym rejonem.